Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Sendolor - Cat. III

Afdrukken

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 07-02-2022

Werkzame stof
Morfine
Medicijngroep
Opioïden

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).