Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Paliperidon - Cat. II

Afdrukken

    Tablet: na start en na elke dosisophoging twee weken niet rijden.

    Injectie: niet rijden zolang je ook nog tabletten gebruikt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antipsychotica zie hoofdstuk 8.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 28-09-2022

Werkzame stof
Paliperidon
Medicijngroep
Antipsychotica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).