Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Promethazine comp. - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.
    Incidenteel gebruik: t/m 24 uur na inname niet rijden.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Promethazine
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).