Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Xadago - Cat. I

Afdrukken

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij Parkinson zie hoofdstuk 7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 01-07-2021

Werkzame stof
safinamide
Medicijngroep
Parkinsonmiddelen

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰).