Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Brintellix - Cat. II

Afdrukken

    Eerste twee weken: tot 12 uur na inname niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 01-11-2021

Werkzame stof
Vortioxetine

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).