Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Byfavo - Cat. III

Afdrukken

    Tot 8 uur na toediening niet rijden.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 02-11-2021

Werkzame stof
Remimazolam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).