Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Xonvea - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Incidenteel gebruik: eerste 3 dagen niet rijden.

    Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 01-11-2021

Werkzame stof
Doxylamine/pyridoxine
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).