Rij veilig met medicijnen.nl

/Nieuws

03 Oct

Antipsychotica: teksten aangepast

Per 1 oktober zijn er van 23 medicijnen aangepaste informatieteksten beschikbaar op rijveiligmetmedicijnen.nl. Het IVM werkt hierin samen met het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP, die de informatieteksten ontwikkelt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gaat om 21 antipsychotica: amisulpride (Aktiprol), aripiprazol (Abilify), brexpiprazol (Rxulti), broomperidol (Impromen), cariprazine (Reagila), chloorprotixeen (Truxal), clozapine (Leponex, Zaponex), flupentixol (Fluanxol), fluspirileen (Imap), haloperidol (Haldol), lurasidon (Latuda), olanzapine (Zyprexa, Zypadhera), paliperidon (Byannli, Invega, Trevicta, Xeplion), penfluridol (Acemap), pimozide (Orap), pipamperon (Dipiperon), quetiapine (Seroquel), risperidon (Risperdal), sertindol (Serdolect), sulpiride (Dogmatil) en zuclopentixol (Cisordinol). 

Ook de teksten van chloorpromazine en levomepromazine (Nozinan) wijzigden.

Er kunnen regelmatig wijzigingen plaatsvinden en nieuwe informatieteksten verschijnen op deze website. Houd de website rijveiligmetmedicijnen.nl of de nieuwsbrieven Care en/of Cure in de gaten. Heb je nog geen abonnement? Meld je dan aan via de website van het IVM.

Gepubliceerd op 03-10-2022