Rij veilig met medicijnen.nl

/Nieuws

15 May

Herziene regels medicijnen in verkeer

Mensen die medicijnen uit categorie III gebruiken, mogen niet rijden. De Gezondheidsraad adviseert om een uitzondering te maken voor mensen die antidepressiva uit deze categorie gebruiken. Na verloop van drie maanden zouden zij op basis van een verklaring van een arts onder bepaalde voorwaarden rijgeschikt kunnen worden verklaard.

Mensen die medicijnen uit categorie II gebruiken, mogen na enkele dagen na starten rijden. De Gezondheidsraad adviseert om die regel voor beroepschauffeurs aan te passen: zij moeten voortaan een verklaring van een arts kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij geen rijgevaarlijke bijwerkingen ondervinden van het medicijn.

Voor specifieke geneesmiddelen adviseert de commissie om voortaan te verwijzen naar de rijgeschiktheidsadviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). De verkorte versie van deze adviezen staat op deze website, www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Lees hier het volledige advies van de Gezondheidsraad Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen

Bron: Gezondheidsraad.nl

Deel dit bericht