Rij veilig met medicijnen.nl

/Nieuws

11 Mar

16% rijdt met medicijnen of drugs

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart blijkt dat 16% van door TNS NIPO ondervraagde verkeersdeelnemers wel eens drugs of medicijnen gebruiken wanneer ze nog moeten autorijden. Dit is een daling ten opzichte van het onderzoek in 2009, toen 19% aangaf onder invloed van medicijnen of drugs te rijden. Met name zestigplussers geven aan met medicijnen de weg op te gaan.

Dit zijn conclusies uit het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2011. Het PROV is een landelijke enquête-onderzoek waarmee zelf-gerapporteerd verkeersgedrag en meningen over de verkeersveiligheidsproblematiek in kaart worden gebracht. Het enquêteonderzoek wordt om de twee jaar landelijk uitgevoerd en richt zich op verkeersdeelnemers van 15 jaar en ouder. Per regio worden er aanvullende vragen gesteld.

In het rapport PROV Zuid-Holland staat verder dat 90% van de automobilisten het zeer gevaarlijk vinden om medicijnen te gebruiken wanneer nog moet worden autogereden. Automobilisten die voornamelijk zakelijk rijden, geven vaker dan gemiddeld aan het gevaarlijk te vinden (96%), automobilisten die voor woon-werkdoeleinden rijden vinden dit minder gevaarlijk (88%). 75% is voorstander van meer informatie van de overheid over verkeersregels.

Bekijk het rapport op de website van het ROV Zuid-Holland: http://www.rovzh.nl/feiten-en-cijfers/periodiek-regionaal-onderzoek/2011

Deel dit bericht