Rij veilig met medicijnen.nl

/Nieuws

01 Mar

Nieuwe medicijnen op Rijveilig

Per 1 maart zijn er van 21 medicijnen nieuwe informatieteksten beschikbaar op rijveiligmetmedicijnen.nl. Het IVM werkt hierin samen met de KNMP, die de informatieteksten ontwikkelt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gaat om de medicijnen abemaciclib (Verzenios), afatinib (Giotrif), alectinib (Alecensa), alpelisib (Piqray), axitinib (Inlyta), binimetinib (Mektovi), bortezomib (Velcade), bosutinib (Bosulif), cabozantinib (Cabometyx, Cometriq), carfilzomib (Kyprolis), cobimetinib (Cotellic), eravacycline (Xerava), idelalisib (Zydelig), ixazomib (Ninlaro), melatonine (Circadin), nitrazepam (Mogadon) palbociclib (Ibrance), primidon (Mysoline) ribociclib (Kisqali), trazodon (Trazolan) en vismodegib (Erivedge).

Er zullen de komende periode regelmatig nieuwe informatieteksten verschijnen op deze website. Houd de nieuwsbrieven Care en/of Cure in de gaten. Heb je nog geen abonnement? Meld je dan aan via de website van het IVM.

Gepubliceerd op 01-03-2022