Rij veilig met medicijnen.nl

/Nieuws

12 Dec

Problemen met aanpassen rijbewijskeuring ADHD

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft voorgesteld om de rijbewijskeuring voor mensen met ADHD te wijzigingen. Daarbij vervalt de keuring door een onafhankelijke arts en volstaat een medisch advies van een behandelend arts. Dit voorstel is in strijd met de KNMG-richtlijnen. De artsenfederatie heeft de minister in een brief verzocht de procedure aan te passen.

Op dit moment moeten mensen met ADHD periodiek gekeurd worden om hun rijbewijs te houden. In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister voor om de keuring door de onafhankelijke medisch specialist te vervangen door een medisch advies van een behandelend arts. In het medisch advies van de behandelend arts moet staan dat de betreffende persoon ADHD heeft, daarvoor onder behandeling is en dat er geen andere risicofactoren zijn zoals psychische aandoeningen en medicijnmisbruik. Volgens de KNMG is een behandelend arts hiertoe echter niet altijd in staat en mag hij medische gegevens niet zo maar verstekken aan derden.

In strijd met Richtlijnen

De minister verwacht dat de nieuwe procedure over drie maanden kan starten. De KNMG dringt erop aan de procedure voor die tijd aan te passen zodat artsen hun patiënten niet teleur hoeven te stellen. Ook wijst de KNMG erop dat de voorgestelde wijziging de werkdruk van behandelend artsen vergroot en dat de kosten voor het medisch advies zo niet op de automobilist rusten, maar ten laste van de zorg komen. Dat is ongewenst.

Motie Bashir

Het voorstel van de minister is een reactie op de motie Bashir. Daarin wordt de minister verzocht per direct te stoppen met de medische keuring voor mensen die behandeld worden voor ADHD. Zij zouden niet slechter rijden dan andere mensen en hun medische situatie zou in de loop van de tijd ook niet achteruit gaan zodat een herkeuring niet nodig is. Dit zou de bewuste automobilisten honderden euro’s per keuring schelen.

Bron: KNMG

Deel dit bericht