Rij veilig met medicijnen.nl

/Patiƫnten adviseren

Het is van belang zowel mondelinge als schriftelijke informatie te geven over de invloed van een geneesmiddel op de rijvaardigheid, rekening houdend met een aantal algemene adviezen, namelijk:

 1. Het ontraden van gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen en alcohol, vanwege een versterking van de beïnvloeding van het reactievermogen.
 2. Het bespreken van alternatieven met de patiënt en nagaan wat hij/zij hiervan vindt en of hij/zij in staat is het behandelplan op te volgen.

Alternatieven

Als een geneesmiddel problemen oplevert met de rijvaardigheid, dan zijn de volgende alternatieven mogelijk:

 1. Een ander geneesmiddel voorschrijven uit dezelfde of een andere groep dat minder of geen invloed heeft op de rijvaardigheid.
 2. De patiënt adviseren de eerste periode niet te rijden. Bij clomipramine bijvoorbeeld wordt de patiënt de eerste week ontraden auto te gaan rijden.
 3. De dosering aanpassen. Bij amitriptyline verandert bijvoorbeeld het advies bij een dosering hoger dan 75 mg per dag.
 4. Het aanpassen van het tijdstip van inname naar bijvoorbeeld 'voor de nacht'.
 5. Het vermijden van een combinatie met andere geneesmiddelen die invloed hebben op de rijvaardigheid. De combinatie heeft een grotere invloed op de rijvaardigheid dan de geneesmiddelen afzonderlijk.
 6. Overwegen van een niet-medicamenteus alternatief. Dit geldt met name bij benzodiazepinen.

Contra-indicatie Verkeersdeelname

De adviezen op deze website zijn een verkorte versie van de Contra-indicatie Verkeersdeelname, ontwikkeld door de beroepsorganisatie van apothekers, de KNMP. De Contra-indicatie Verkeersdeelname bevat adviesteksten voor geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Bij elk geneesmiddel wordt een advies gegeven met informatie over:

 1. de mate waarin het geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt: licht, matig of ernstig, inclusief een vergelijking met alcoholpromillages.
 2. of autorijden wordt ontraden en voor hoe lang.
 3. rijveilige alternatieven (indien van toepassing).
 4. de belangrijkste bijwerkingen die een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid.

Onder elk advies volgt achtergrondinformatie, met aandacht voor de juridische aspecten. 

Het uitgebreide advies van de Contra-indicatie Verkeersdeelname wordt in alle huisarts- en apotheekinformatiesystemen (HIS en AIS) verwerkt. De KNMP heeft de adviezen en de onderbouwing daarvan gebaseerd op de indeling van de International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS), aangevuld met gegevens van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en met originele literatuur. Apothekers kunnen (met inlogcode) op de KNMP Kennisbank nagaan op welke gegevens de specifieke adviezen zijn gebaseerd. Meer informatie staat op de website van de KNMP.

Informatiebronnen

In 2008 is de brochure Geneesmiddelen in het verkeer (pdf) voor artsen en apothekers geschreven. Voor apothekers staat er verder veel informatie op de website van de KNMP.

Voor patiënten is de volgende informatie beschikbaar:

 1. Is uw medicijn veilig in het verkeer?
  Deze folder is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
 2. Thuisarts.nl
  Tekst en filmpje, ontwikkeld door het NHG, het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs nemen langer deel aan het verkeer, zijn soms verantwoordelijk voor passagiers en lopen vaak extra risico's doordat ze grotere voertuigen besturen. Het is daarom van belang bij voorschrijven en afgifte van rijgevaarlijke geneesmiddelen extra aandacht te besteden aan de risico's van deelname aan het verkeer. De huisarts kan daarbij de patiënt adviseren contact op te nemen met de bedrijfsarts voor adviezen en afspraken over het werk.