Rij veilig met medicijnen.nl

/Toolkit Rij veilig met medicijnen

Deze toolkit is bedoeld voor behandelaars en andere medewerkers in de zorg die hun behandeling en voorlichting rondom geneesmiddelen in het verkeer willen optimaliseren. U vindt hier informatie over wet- en regelgeving, beroepsrichtlijnen, nascholing en voorlichtingsmaterialen over geneesmiddelen in het verkeer.

THEMAJOURNAAL GENEESMIDDELEN EN VERKEER
Dit Themajournaal over geneesmiddelen in het verkeer kun je inzetten in het Farmacotherapie Overleg (FTO) of in een scholing.

REGELING EISEN GESCHIKTHEID
De goed leesbare bijlage van deze wetstekst geeft aan met welke aandoeningen en geneesmiddelen je op welke voorwaarden aan het verkeer mag deelnemen.

LESA 2016
Samenwerkingsafspraken voor arts en apotheker over geneesmiddelen in het verkeer.

FTO-MODULE EN FTO-PRESENTATIE
Werkmaterialen om als arts en apotheker uw FTO over geneesmiddelen en verkeer vorm te geven. Kosteloos beschikbaar na eenmalig registreren.

KNMP KENNISBANK 
Bevat de Contra-indicatie Verkeersdeelname met uitgebreide informatie rijgevaarlijke geneesmiddelen en literatuurgegevens. Kijk hiervoor bij 'medicatiebewaking' en 'verkeersdeelname'. Deze informatie is opgenomen in de huisarts-, apotheek- en ziekenhuis informatiesystemen.

CBR 
Informatie over rijden bij bepaalde aandoeningen.

NASCHOLING
Met de nascholing 'Geneesmiddelen in het verkeer' leren zorgverleners hoe zij patiënten optimaal kunnen voorlichten over geneesmiddelen die het rijgedrag beïnvloeden en welke alternatieven zij kunnen bieden.

FOLDER en POSTER
Folder en poster die de zorgverlener en andere professionals ondersteunt bij de voorlichting over rijden met geneesmiddelen. Voor professionals kosteloos te bestellen. 

APOTHEEK.NL
Per medicijn informatie over: Kan ik met dit medicijn autorijden? Ontwikkeld door de KNMP.

THUISARTS.NL
Tekst en film over geneesmiddelen en verkeersveiligheid. Ontwikkeld door het NHG.

RIJKSOVERHEID VRAAG EN ANTWOORD
Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?

EERSTE UITGIFTE FOLDER 
A6 folder om mee te geven bij eerste uitgifte van rijgevaarlijke geneesmiddelen in de apotheek. 

ANIMATIE
De animatie Rij veilig met medicijnen is bedoeld voor:
- behandelaars, voor in uw wachtkamer
- apothekers, voor in uw publieksruimte
- provincies en ROV's, voor in de bioscoop of in de wachtruimte van provinciehuis, gemeentehuis of bibliotheek

Je kunt de animatie hier downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum laatste wijziging: 06-12-2021